Ergonomia An International Journal of Ergonomice and Human Factors


Editor-in-Chief : prof. dr hab. Tadeusz MAREK
Deputy Editor-in-Chief: dr Janusz POKORSKI
Secretary: dr Grzegorz MAŃKO

Address:
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
Zakład Ergonomii i Fizjologii Wysiłku Fizycznego
ul. Grzegórzecka 20
31-531 Kraków
tel. (+48 12) 421 93 51
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

BOOK PUBLICATIONS

Marek T, Ogińska H, Pokorski J, Costa G, Folkard S (eds.), 2000,
               Shiftwork 2000. Implications for science, practice and business. Jagiellonian University, Kraków
Marek T, Ogińska H, Pokorski J (red.),
               Ergonomia transportu. Uniwersytet  Jagielloński, Kraków
Kabsch A, Marek T, Pokorski J (eds.), 2003, 
               The ergonomics of rehabilitation equipment and objects of everyday use for disabled people.
               Polish Academy of Sciences. Committee on Ergonomics, Kraków 2003
Złowodzki M, Pokorski J, Marek T, Pietsch E (red.), 2004,
               Ergonomia pracy biurowej. Polska Akademia Nauk, Komitet Ergonomii, Kraków
Pokorski J, Pokorska J, Złowodzki M (red.), 2010,
               Błąd medyczny – uwarunkowania ergonomiczne. Komitet Ergonomii przy Prezydium Polskiej
               Akademii Nauk, Kraków
Juliszewski T, Ogińska H, Złowodzki M (red.), 2011,
               Obciążenie psychiczne  pracą – nowe wyzwania dla ergonomii. Komitet Ergonomii PAN